15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:28

草蟲 3

陟彼南山、
言采其薇。
未見君子、
我心傷悲。
亦既見止、
亦既覯止、
我心則夷。

 

Thảo trùng 3

Trắc bỉ Nam sơn,
Ngôn thái kỳ vi.
Vị kiến quân tử,
Ngã tâm thương bi.
Diệc ký kiến chỉ,
Dịêc ký cấu chỉ,
Ngã tâm tắc di.

 

Dịch nghĩa

Lên trên núi Nam kia,
Nói là hái rau vi.
Chưa thấy được chồng,
Thì lòng ta bi thương.
Nếu đã thấy chồng,
Nếu đã gặp được chồng,
Thì lòng ta bình lặng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

vi: rau vi giống rau quyết nhưng hơi lớn hơn, có gai mà vị đắng, người ở núi ăn rau ấy, gọi là rau mê quyết. Họ Hồ nghi rằng rau ấy tức là thứ rau mà Trang tử đã gọi là mê dương.
di: bằng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi nam kia đã trèo lên,
Rằng rau vi hái ở trên mà dùng,
Lúc mà chưa thấy được chồng.
Bi thương khổ sở tấc lòng nào nguôi.
Nếu mà trông thấy được người,
Hay là cùng đã được hồi gặp nhau,
Thì lòng bình lặng xiết bao!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên trên ngọn núi nam cao,
Nói là nơi hái dồi dào rau vi.
Chưa nhìn thấy được chồng thì,
Lòng ta chất chứa sầu bi vô cùng.
Nếu mà thấy gặp được chồng,
Thì ta bình lặng trong lòng xiết bao!.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời