Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:30

還 3

子之昌兮,
遭我乎峱之陽兮。
并驅從兩狼兮,
揖我謂我臧兮。

 

Tuyền 3

Tử chi xương hề,
Tao ngã hồ Nao chi dương hề
Tịnh khu tùng lưỡng lang hề.
Ấp ngã vị ngã tương hề.

 

Dịch nghĩa

Ngài thật là hùng tráng,
Gặp ta ở phía nam núi Nao.
Cùng nhau rượt đuổi hai con chó sói
Ngài chắp tay vái ta và nói ta là tốt lành lắm.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

xương: thịnh, cường trang, tốt đẹp.
dương: phía nam trái núi.
lang: chó sói, giống như con chó, đầu nhọn, má trắng, phía trước thì cao, phía sau thì rộng.
tương: tốt lành.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngài trông cường tráng phương phi.
Phía nam quả núi Nao thì gặp ta.
Đuổi chung hai sói chạy qua.
Chắp tay khen tặng ta là tốt thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Khen ai tài giỏi quá chừng,
Sườn nam núi Náo đã từng gặp ta.
Đuổi theo cặp sói oan gia,
Chào ta rồi lại khen ta tài tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngài người hùng tráng tài cao,
Gặp ta ở phía núi Nao nam đồi.
Cùng nhau đuổi sói, hai mồi.
Chắp tay ngài nói ta người tốt thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời