09/08/2020 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyền 3
還 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 22:30

 

Nguyên tác

子之昌兮,
遭我乎峱之陽兮。
并驅從兩狼兮,
揖我謂我臧兮。

Phiên âm

Tử chi xương hề,
Tao ngã hồ Nao chi dương hề
Tịnh khu tùng lưỡng lang hề.
Ấp ngã vị ngã tương hề.

Dịch nghĩa

Ngài thật là hùng tráng,
Gặp ta ở phía nam núi Nao.
Cùng nhau rượt đuổi hai con chó sói
Ngài chắp tay vái ta và nói ta là tốt lành lắm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngài trông cường tráng phương phi.
Phía nam quả núi Nao thì gặp ta.
Đuổi chung hai sói chạy qua.
Chắp tay khen tặng ta là tốt thay!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

xương: thịnh, cường trang, tốt đẹp.
dương: phía nam trái núi.
lang: chó sói, giống như con chó, đầu nhọn, má trắng, phía trước thì cao, phía sau thì rộng.
tương: tốt lành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tuyền 3