15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 08:08

殷其雷 3

殷其雷,
在南山之下。
何斯違斯?
莫或遑處。
振振君子,
歸哉!歸哉!

 

Ẩn kỳ lôi 3

Ẩn kỳ lôi,
Tại Nam sơn chi hụ (hạ).
Hà tư vi tư?
Mạc cảm hoàng xử.
Chân chân quân tử,
Quy tai! Quy tai!

 

Dịch nghĩa

Tiếng sấm ầm ầm,
Ở dưới núi nam.
Sao chàng một mình rời khỏi chốn này?
Mà không dám được tí gì ở yên
Chàng là người trung tín thuần hậu.
Về thay! Về thay! (Em mong công việc sớm hoàn tất để chàng trở về)


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ầm ầm tiếng sấm nổ rền,
Núi nam phía dưới ở miền ấy thôi.
Chốn này chàng lại vộ rời,
Mà không dám ở yên nơi tí nào.
Chàng người trung hậu xiết bao!
Mong chàng xong việc để mau trở về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Duệ Huệ Vương

Tiếng sấm ầm ầm
Ở dưới núi Nam
Mình chàng rời khỏi
Không dám ở yên
Chàng người trung hậu
Về mau! Về mau!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ầm ầm tiếng sấm vang trời,
Núi nam ở dưới bên đồi ấy thôi.
Sao chàng mình một xa rời?
Mà không được một khắc thời ở yên.
Chàng người thuần hậu trung kiên,
Sớm về! xong việc lòng riêng mong chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời