Dưới đây là các bài dịch của Hồng Duệ Huệ Vương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ẩn kỳ lôi 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Hồng Duệ Huệ Vương

Tiếng sấm ầm ầm
Ở dưới núi Nam
Mình chàng rời khỏi
Không dám ở yên
Chàng người trung hậu
Về mau! Về mau!

Ảnh đại diện

Bá hề 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Hồng Duệ Huệ Vương

Khi anh đi sang đông
Em tóc rối hoa bồng
Em há không chải chuốt?
Em duyên dáng ai xem?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]