31/01/2023 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩn kỳ lôi 3
殷其雷 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:08

 

Nguyên tác

殷其雷,
在南山之下。
何斯違斯?
莫或遑處。
振振君子,
歸哉歸哉!

Phiên âm

Ẩn kỳ lôi,
Tại nam sơn chi hụ (hạ).
Hà tư vi tư?
Mạc cảm hoàng xử.
Chân chân quân tử,
Quy tai! Quy tai!

Dịch nghĩa

Tiếng sấm ầm ầm,
Ở dưới núi nam.
Sao chàng một mình rời khỏi chốn này?
Mà không dám được tí gì ở yên
Chàng là người trung tín thuần hậu.
Về thay! Về thay! (Em mong công việc sớm hoàn tất để chàng trở về)

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ầm ầm tiếng sấm nổ rền,
Núi nam phía dưới ở miền ấy thôi.
Chốn này chàng lại vộ rời,
Mà không dám ở yên nơi tí nào.
Chàng người trung hậu xiết bao!
Mong chàng xong việc để mau trở về.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Ẩn kỳ lôi 3