Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:26

葛藟 2

綿綿葛藟,
在河之涘。
終遠兄弟,
謂他人母。
謂他人母,
亦莫我有。

 

Cát luỹ 2

Miên miên cát luỹ
Tại Hà chi sĩ (thuỷ).
Chung viễn huynh đệ
Vị tha nhân mỹ (mẫu).
Vị tha nhân mỹ (mẫu).
Diệc mạc ngã hĩ (hữu).

 

Dịch nghĩa

Dây sắn mọc dài ra không dứt.
Ở trên bờ sông Hoàng Hà.
Rốt cùng phải xa anh em
Gọi bà kia, kẻ lạ là mẹ.
Tuy mình đã gọi bà kia là mẹ,
Nhưng người cũng chẳng biết gì đến mình cả.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

sĩ (thuỷ): bờ nước.
mẫu (đọc mỹ): mẹ. Hễ gọi người lạ kia là cha, thì phải gọi vợ người ấy là mẹ.
hữu (đọc hỹ): biết là có.

Truyện Xuân Thu nói: bất hữu quả nhân (không biết có nhà vua. Mình đến nước khác thì gọi vua nước mình là quả nhân).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Liên miên dây sắn mọc dài,
Hoàng Hà bờ nọ lên đầy khắp nơi.
Anh em rốt đã chia phôi,
Gọi bằng mẹ thật một người lạ xa.
Gọi bằng mẹ thật đấy mà,
Nhưng người chẳng biết đến ta chút gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọc dài dây sắn không thôi.
Hoàng Hà bờ nọ bên đồi gần sông.
Anh em rốt cuộc cách lòng,
Gọi bà kẻ lạ mẹ không của mình.
Tuy mình gọi mẹ thật tình,
Nhưng người cũng chẳng biết mình bao nhiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời