06/08/2021 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát luỹ 2
葛藟 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 09:26

 

Nguyên tác

綿綿葛藟,
在河之涘。
終遠兄弟,
謂他人母。
謂他人母,
亦莫我有。

Phiên âm

Miên miên cát luỹ
Tại Hà chi sĩ (thuỷ).
Chung viễn huynh đệ
Vị tha nhân mỹ (mẫu).
Vị tha nhân mỹ (mẫu).
Diệc mạc ngã hĩ (hữu).

Dịch nghĩa

Dây sắn mọc dài ra không dứt.
Ở trên bờ sông Hoàng Hà.
Rốt cùng phải xa anh em
Gọi bà kia, kẻ lạ là mẹ.
Tuy mình đã gọi bà kia là mẹ,
Nhưng người cũng chẳng biết gì đến mình cả.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Liên miên dây sắn mọc dài,
Hoàng Hà bờ nọ lên đầy khắp nơi.
Anh em rốt đã chia phôi,
Gọi bằng mẹ thật một người lạ xa.
Gọi bằng mẹ thật đấy mà,
Nhưng người chẳng biết đến ta chút gì.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

sĩ (thuỷ): bờ nước.
mẫu (đọc mỹ): mẹ. Hễ gọi người lạ kia là cha, thì phải gọi vợ người ấy là mẹ.
hữu (đọc hỹ): biết là có.

Truyện Xuân Thu nói: bất hữu quả nhân (không biết có nhà vua. Mình đến nước khác thì gọi vua nước mình là quả nhân).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cát luỹ 2