15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:15

終風 3

終風且曀,
不日有曀。
寤言不寐,
愿言則嚏。

 

Chung phong 3

Chung phong thả ế,
Bất nhật hữu ế.
Ngộ ngôn bất mỵ,
Nguyện ngôn tắc đế.

 

Dịch nghĩa

Gió suốt ngày mà lại âm u.
Chưa qua ngày thì lại âm u gió cuốn nữa (cũng như chàng vừa được cơn cuồng si mê loạn này tạm lơi, thì lại bị cơn cuồng si mê hoặc khác kịp đến).
Em thức muốn nói với chàng mà không ngủ được,
Em suy nghĩ muốn nói với chàng thì lại bị hắt hơi, nhảy mũi.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

ế: trời âm u mây phủ và có gió cuốn.
hữu: lại có.
bất nhật hữu ế: nói trời đã âm u gió dậy, và khi chưa chuyển sang ngày khác thì trời cũng âm u gió dậy nữa, để so sánh với chàng, cơn cuồng si mê hoặc này tạm khỏi, thì lại bị cơn cuồng si mê hoặc khác kéo đến nữa.
nguyện, suy nghĩ.
đế: nhảy mũi. Người bị xúc thương uất ức lại bị gió sương cảm mạo thì sinh chứng ấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gió suốt ngày lại thêm mây phủ,
Chưa qua ngày vần vũ nữa rồi.
Thức trông muốn nói đôi lời,
Muốn thưa chàng rõ, hắt hơi ngại ngùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suốt ngày mây gió âm u.
Chưa qua ngày lại gió vù cuốn phăng.
Thức đêm muốn nói với chàng,
Em đang suy nghĩ thì càng hắt hơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời