25/07/2024 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung phong 3
終風 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:15

 

Nguyên tác

終風且曀,
不日有曀。
寤言不寐,
愿言則嚏。

Phiên âm

Chung phong thả ế,
Bất nhật hữu ế.
Ngộ ngôn bất mỵ,
Nguyện ngôn tắc đế.

Dịch nghĩa

Gió suốt ngày mà lại âm u.
Chưa qua ngày thì lại âm u gió cuốn nữa (cũng như chàng vừa được cơn cuồng si mê loạn này tạm lơi, thì lại bị cơn cuồng si mê hoặc khác kịp đến).
Em thức muốn nói với chàng mà không ngủ được,
Em suy nghĩ muốn nói với chàng thì lại bị hắt hơi, nhảy mũi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Gió suốt ngày lại thêm mây phủ,
Chưa qua ngày vần vũ nữa rồi.
Thức trông muốn nói đôi lời,
Muốn thưa chàng rõ, hắt hơi ngại ngùng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

ế: trời âm u mây phủ và có gió cuốn.
hữu: lại có.
bất nhật hữu ế: nói trời đã âm u gió dậy, và khi chưa chuyển sang ngày khác thì trời cũng âm u gió dậy nữa, để so sánh với chàng, cơn cuồng si mê hoặc này tạm khỏi, thì lại bị cơn cuồng si mê hoặc khác kéo đến nữa.
nguyện, suy nghĩ.
đế: nhảy mũi. Người bị xúc thương uất ức lại bị gió sương cảm mạo thì sinh chứng ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Chung phong 3