15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:22

采蘩 2

于以采蘩、
于澗之中。
于以用之、
公侯之宮。

 

Thái phiền 2

Vu dĩ thái phiền,
Vu giản chi trung.
Vu dĩ dụng chi,
Công hầu chi cung.

 

Dịch nghĩa

Thì để hái rau phiền,
Ở trong khe giữa hai trái núi.
Thì để dùng về việc
Cúng tế ở tông miếu của chư hầu.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

giản: khe nước giữa hai trái núi.
cung: miếu thờ, hoặc là nơi nhà công để nuôi tằm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rau phiền đi hái đem về,
Giữa hai trái núi ở kề suối trong.
Hái về khi đã đem dùng,
Để mà cúng tế trong cung chư hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thì đi để hái rau phiền,
Ở trong khe giữa hai miền núi cao.
Để dùng về việc gì nào?
Công hầu cúng tế trên bao miếu đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời