24/06/2024 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái phiền 2
采蘩 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:22

 

Nguyên tác

于以采蘩、
于澗之中。
于以用之、
公侯之宮。

Phiên âm

Vu dĩ thái phiền,
Vu giản chi trung.
Vu dĩ dụng chi,
Công hầu chi cung.

Dịch nghĩa

Thì để hái rau phiền,
Ở trong khe giữa hai trái núi.
Thì để dùng về việc
Cúng tế ở tông miếu của chư hầu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Rau phiền đi hái đem về,
Giữa hai trái núi ở kề suối trong.
Hái về khi đã đem dùng,
Để mà cúng tế trong cung chư hầu.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

giản: khe nước giữa hai trái núi.
cung: miếu thờ, hoặc là nơi nhà công để nuôi tằm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái phiền 2