Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 12:18

木瓜 3

投我以木李,
報之以瓊玖。
匪報也,
永以為好也。

 

Mộc qua 3

Đầu ngã dĩ mộc lý.
Báo chi dĩ quỳnh kỳ (cửu).
Phỉ báo dã,
Vĩnh dĩ vi hảo dã.

 

Dịch nghĩa

Người quăng sang tặng ta trái mộc lý.
Thì ta đáp lại bằng món ngọc cửu đẹp đẽ.
Chẳng phải là để báo đáp,
Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

cửu (đọc kỷ): tên một thứ ngọc.

Trương tử nói rằng: nước Vệ ở bên bờ sông to, đất đai đơn bạc, cho nên huyết khí con người nông nổi, đất đai bằng và thấp, cho nên tính chất con người nhu nhược, đất đai phì nhiêu, cho nên không phí công cày cấy, cho nên tâm tính con người lười biếng. Con người mà tính tình như thế, thì giọng nói tiếng hát cũng dâm loạn xa xỉ. Cho nên nghe tiếng nhạc ấy, người ta trở nên lười biếng mà có ý dâm tà. Thơ nước Trịnh cũng như thế.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ném sang mộc lý tặng ta,
ngọc lành quỳnh cửu đưa qua đáp người.
Phải đâu báo đáp ai ơi,
Để mà giao hảo đời đời cùng nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người quăng mộc lý tặng ta.
Ngọc cửu đẹp đẽ mang ra đáp người.
Chẳng là báo đáp ai ơi,
Để mà giao hảo với người dài lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời