31/03/2023 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc qua 3
木瓜 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 12:18

 

Nguyên tác

投我以木李,
報之以瓊玖。
匪報也,
永以為好也。

Phiên âm

Đầu ngã dĩ mộc lý.
Báo chi dĩ quỳnh kỳ (cửu).
Phỉ báo dã,
Vĩnh dĩ vi hảo dã.

Dịch nghĩa

Người quăng sang tặng ta trái mộc lý.
Thì ta đáp lại bằng món ngọc cửu đẹp đẽ.
Chẳng phải là để báo đáp,
Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ném sang mộc lý tặng ta,
ngọc lành quỳnh cửu đưa qua đáp người.
Phải đâu báo đáp ai ơi,
Để mà giao hảo đời đời cùng nhau.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

cửu (đọc kỷ): tên một thứ ngọc.

Trương tử nói rằng: nước Vệ ở bên bờ sông to, đất đai đơn bạc, cho nên huyết khí con người nông nổi, đất đai bằng và thấp, cho nên tính chất con người nhu nhược, đất đai phì nhiêu, cho nên không phí công cày cấy, cho nên tâm tính con người lười biếng. Con người mà tính tình như thế, thì giọng nói tiếng hát cũng dâm loạn xa xỉ. Cho nên nghe tiếng nhạc ấy, người ta trở nên lười biếng mà có ý dâm tà. Thơ nước Trịnh cũng như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Mộc qua 3