Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:29

東門之枌 2

穀旦于差,
南方之原。
不績其麻,
市也婆娑。

 

Đông môn chi phần 2

Cốc đán vu tha,
Nam phương chi nguyên,
Bất tích kỳ ma,
Thị dã bà thoa.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

cốc: lành.
tha: chọn.

Đã lựa buổi sáng tốt lành để tụ hội trai gái nơi cánh đồng bằng ở phía nam, cho nên phải nghỉ bỏ nghề nghiệp (kéo gai dệt vải) để ca múa ngoài chợ mà đến tụ hội nơi ấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lựa chọn buổi sáng tốt lành,
Phương nam đồng phẳng để dành hội nhau,
Gai thì chẳng kéo dệt đâu,
Hợp cùng múa hát ở đầu chợ thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bình minh chọn buổi vắng mây,
Đồng Nam trai gái vui vầy giỡn chơi.
Nàng thời xếp việc se gai,
Múa băng qua chô, tới nơi họp đoàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chọn buổi bình minh sáng tốt lành,
Phương nam đồng phẳng hội nhau dành.
Kéo gai dệt vải đều ngưng lại,
Hợp cùng múa hát chợ đầu thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời