25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:15

小星 1

嘒彼小星,
三五在東。
肅肅宵征,
夙夜在公。
寔命不同!

 

Tiểu tinh 1

Hối bỉ tiểu tinh
Tam ngũ tại đông.
Túc túc tiêu chinh,
Túc dạ tại công,
Thực mệnh bất đồng.

 

Dịch nghĩa

Tí ti những ngôi sao nhỏ kia,
Thấy lưa thưa dăm ba ngôi ở phương đông.
Phải tề chỉnh gọn gàng đi đi lại lại trong ban đêm
Sớm hôm ở mãi chốn cửa công,
Thật vì số mệnh không đồng với của bà phu nhân vợ chính.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

hối: đáng, nhỏ nhen.
tam ngũ: thưa thớt, chỉ có năm ba ngôi sao, vì là lúc đầu hôm hay lúc gần sáng.
túc túc: dáng tề chỉnh, gọn gàng.
tiêu: ban đêm.
chinh: đi.
thực: thật.
mệnh: số phận trời định cho mỗi người.

Các bà phu nhân của chư hầu chịu sự giáo hoá của bà Hậu phi Thái tự, đã không ghen tuông nữa, để thi ân huệ cho kẻ hầu thiếp dưới mình. Cho nên các người thiếp khen tặng các bà phu nhân như thế. Các người thiếp được tiến dâng lên hầu hạ gần gũi vua, nhưng không dám ở suốt đêm với vua, hễ thấy sao mọc thì đến, sao lặn thì về, cho nên nhân những điều trông thấy mà khởi hứng. Về ý nghĩa thực không đáng kể mà chỉ vịn vào hai chữ tại đông, tại công ứng đối nhau. Lại nói rằng sở dĩ đã như thế là vì số mệnh trời phú cho mình không đồng với bực cao sang cả. Cho nên cac thiếp mới lấy việc được hầu hạ, gần giũ bên vua là niềm ân huệ sâu xa của bà phu nhân vợ chính mà không dám than oán về công cân khổ dã phải đi đi lại lại trong đêm hôm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tí ti sao bé lờ mờ,
Năm ba đã thấy lững lờ trời đông.
Chỉnh tề đi lại đêm rông,
Sớm hôm ở mãi cửa công nhọc nhằn
Thật vì số mệnh chẳng bằng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tí ti sao nhỏ trên trời,
Phương đông đã thấy ba ngôi thưa rời.
Ban đêm tề chỉnh đi, dời,
Sớm hôm khỏi ở mãi nơi công đường,
Thật vì số mệnh khôn đương,
Với bà chính thất nên nhường phu nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời