Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:47

大叔于田 3

叔于田,
乘乘鴇。
兩服齊首,
兩驂如手。
叔在藪,
火烈具阜。
叔馬慢忌,
叔發罕忌。
抑釋掤忌,
抑鬯弓忌。

 

Thái Thúc vu điền 3

Thúc vu điền,
Thừa thặng bẩu (bảo).
Lưỡng phục tề thủ
Lưỡng sam như thủ.
Thúc tại tẩu,
Hoả liệt cụ phụ.
Thúc mã hoãn (mạn) ký.
Thúc phát hãn ký.
Ức thích băng ký.
Ức sướng cung ký.

 

Dịch nghĩa

Thái thúc đi săn,
Đi xe bốn ngựa màu đen lộn trắng.
Hai con ngựa ở trong thì đầu ngang nhau.
Hai con ngựa ở ngoài thì lùi ra sau, trông nhưng những ngón tay trong bàn tay người ta.
Thái thúc đến ao chầm,
Thì khắp nơi đều đốt lửa bừng lên để đuổi thú.
Ngựa của Thái thúc chạy chậm lại,
Thái thúc bắn ít,
Thái thúc mở nắp ống đựng tên ,
Và mở túi đừng cung để cất cung vào.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bảo: ngựa lông đen có lộn lông trắng, hay còn gọi là ngựa ô thông.
tề thủ: hai đầu bằng nhau.
như thủ: như mấy ngón tay trong lòng bàn tay. Hai con ngựa thắng trong thì đầu ngang bằng thò ra phía trước, còn hai ngựa thắng ngoài thì lùi ra sau như mấy ngón tay ở hai bàn tay của người ta.
phụ: thịnh nhiều.
mạn (đọc hoãn): chậm.
phát: bắn tên.
hãn: ít.
thích: mở ra.
băng: nắp ống dựng tên. Truyện Xuân Thu viết băng.
sướng: túi đựng cung, đồng với chữ sưởng.

Lục thị nói: chương đầu, ai mà chép Thái thúc vu điền là sai lầm.
Tô thị nói rằng: hai bài thơ Thúc vu điền và Thái thúc vu điền đều nói là Thúc vu điền, cho nên thêm chữ Thái để phân biệt. Kẻ không biết lại cho Cung Thúc Đoạn có tên hiệu là Thái thúc, mà đọc là thái, rồi lại thêm chữ thái vào chương đầu của thiên này, quả là lầm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Khi Thái thúc ra đi săn bắn,
Bốn ngựa đều đen trắng sắc lông.
Ngang đầu hai ngựa chạy trong,
Như bàn tay vậy, nhìn chung hai ngoài.
Đến ao chầm thì ngài dừng ngựa,
Đều cháy lên ngọn lửa khắp nơi.
Ngựa thì chạy chậm lại rồi,
Bắn tên cũng ít đến hồi nghỉ săn.
Nắp ống tên mở phăng rồi đấy,
Túi đựng cung mở lấy cất vào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng qua săn cưỡi xe tứ mã,
Bốn ngựa chàng lông ngả màu tro,
Đôi trong bằng bặn như đo,
Đôi ngoài ăn nịp nhưng ngờ vang tay.
Lửa hồng cháy đó đây hừng hực,
Ngựa chàng bon trông thật khoan thai,
Tên chàng chàng bắn ít thay,
Tên kia bỏ ống, cung này bỏ bao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đôi khi Thái thúc săn đêm,
Ngồi xe bốn ngựa trắng đen lộn màu.
Ở trong hai ngựa ngang nhau,
Ở ngoài hai ngựa lùi sau một hàng.
Ngài thường đi đến ao chầm,
Khắp nơi đốt lửa đuổi xâm thú rừng.
Ngựa ngài chạy chậm lại dừng,
Bắn tên Thái thúc ít dùng trúng mau,
Nghi săn mở nắp ống đầu,
Cất cung mở túi tên thâu để vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời