Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:55

蝃蝀 3

乃如之人也,
懷婚姻也。
大無信也,
不知命也。

 

Đế đống 3

Nãi như chi nhân dã,
Hoài hôn nhân dã.
Đại vô tân (tín) dã.
Bất tri mịnh (mệnh) dã.

 

Dịch nghĩa

Lại như con người ấy,
Cứ lo nghĩ đến ái ân tình dục,
Thì thật là việc mất đức tin to tát (đức trinh),
Không hiểu biết lẽ trời chính đáng vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

nãi như chi nhân: như con người ấy, chỉ kẻ dâm bôn mà nói.
hôn nhân: nói tình dục giữa trai và gái. Trình Tử nói rằng: người con gái lấy việc không tự mình thất trinh tiết làm đức tin.
mệnh (đọc mịnh): chính lý, lẽ chính đáng.

Nói rằng người dâm bôn ấy chỉ biết nhớ tưởng đến việc tình dục giữa trai gái, ấy là chẳng thể giữ lấy mình được trinh tiết mà không biết đến lẽ chính đáng của trời.

Trình Tử nói rằng: con người tuy là không thể không tình dục, nhưng phải kềm chế tình dục ấy. Nếu không kềm chế để cho tình dục phóng túng thì đạo làm người phải phế bỏ và con người phải nhập vào hàng cầm thú. lấy đạo đức mà kềm chế tình dục thì có thể thuận theo lẽ chính đáng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lại như kẻ dâm bôn thế ấy,
Cứ nhớ mong ân ái dục tình,
Đã làm mất trọn đức tin,
Lẽ trời chính đáng nào rành hiểu đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lại như kẻ ấy là người,
Cứ lo nghĩ đến ăn chơi dục tình,
Thật là việc mất đức trinh,
Lẽ trời chính đáng vô tình chẳng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời