Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 20:54

式微 1

式微式微,
胡不歸?
微君之故,
胡為乎中露?

 

Thức vi 1

Thức vi! Thức vi!
Hồ bất quy?
Vi quân chỉ cố,
Hồ vi hồ trung lộ?

 

Dịch nghĩa

Suy vi quá rồi!
Sao lại không trở về?
Chẳng phải vì cớ có vua ở đây,
Thì sao lại chịu thấm ướt đầm đìa trong sương lộ như thế này?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thức: tiếng ở đầu câu.
vi (ở câu thứ nhất): suy hèn, được lặp lại một lần nữa để ngụ ý là rất suy hèn.
vi (câu thứ ba): chẳng.
trung lộ: ở trong sương móc. Nói là bị cái nhục sương lộ thấm ướt đầm đìa mà không có gì để che tránh.

Thuyết xưa cho là Lê Hầu bị mất nước, sang ở nhờ nước Vệ, được kẻ bầy tôi khuyên rằng: suy vi quá rồi, sao không trở về vậy thay! Tôi mà nếu chẳng cớ vì có vua ở đây thì làm sao bị nhục ở đây vậy thay!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Suy vi rày đã suy vi,
Trở về sao chẳng chịu đi cho rồi ?
Nếu không vì nghĩa vua tôi,
Sao cam chịu ướt lắm hồi móc sương ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suy vi rày quá suy rồi!
Sao không lại trở về thôi chờ gì?
Có vua đây chẳng phải vì,
Để sao sương thấm ướt chi đầm đìa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời