Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:19

旄丘 3

狐裘蒙戎,
匪車不東。
叔兮伯兮,
靡所與同。

 

Mao khâu 3

Hồ cầu mang nhung,
Phỉ xa bất đông.
Thúc hề bá hề!
Mỹ sở dữ đồng.

 

Dịch nghĩa

Áo da chồn rách nát (vì ở trọ bên nước Vệ đã lâu),
Chẳng phải xe của chúng tôi không có đi sang phía đông (về nước Vệ để báo cáo cho biết).
Nhưng quần thần nước Vệ,
Chẳng đồng một lòng với chúng tôi (tuy được thông báo mà chẳng chịu đến vậy thôi).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hồ cầu: áo da chồn của quan đại phu mà xanh.
mang nhung: dáng lộn xộn, ý nói rách tơi tả.

Lại nói rằng trọ làm khách nước Vệ đã lâu, cho nên áo da chồn đều rách nát. Há rằng xe chúng tôi không có đi sang đông để báo cáo cho các ông biết hay sao? Nhưng quần thần của nước Vệ chẳng đồng lòng với chúng tôi, tuy được báo cáo mà chẳng chịu đến tiếp viện vậy. Đến đây mới bắt đầu trách móc nhẹ nhàng.

Lại có thuyết giải rằng: hồ câu mang nhung là áo da chồn rách nát, ý trỏ vào các quan đại phu nước Vệ mà trách móc việc hôn loạn. Phỉ bất xa đông là ý nói chẳng phải xe của quan đại phu nước Vệ chẳng chịu sang đông để cứu chúng tôi. Nhưng các vị ấy chẳng chịu cùng nhau đến vậy thôi. Nay xét rằng nước Lê ở phía tây nước Vệ, thì thuyết đầu tiên (tôi con nước Lê chạy sang đông để báo cáo cho nước Vệ biết) là gần đúng vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ở lâu áo da chồn cũ rách,
Há vì xe chẳng tách sang đông ?
Nhưng vì chú bác các ông,
Làm ngơ chẳng chịu đồng lòng cùng nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo da chồn rách lâu rồi,
Chúng tôi chẳng phải di dời về đông.
Vì thần nước Vệ chẳng đồng,
Một lòng với chúng tôi thông báo rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời