15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 20:05

匏有苦葉 2

有瀰濟盈,
有鷕雉鳴。
濟盈不濡軌,
雉鳴求其牡。

 

Bào hữu khổ diệp 2

Hữu mễ tế doanh,
Hữu diễu trĩ minh.
Tế doanh bất nhu cửu (quỷ).
Trĩ minh cầu kỳ mẫu.

 

Dịch nghĩa

Chỗ đi qua nước sông lại đầy,
Chim trĩ mái kêu lên tìm bạn.
Đi qua chỗ nước đầy mà cho rằng chẳng ướt đầu trục bánh xe (ý nói chẳng đắn đo lễ nghĩa, phạm điều loạn luân dâm dật mà chẳng tự biết).
Chim trĩ mái kêu lên để tìm con thú đực (chớ chẳng phải tìm con chim trống), ý nói rằng chẳng đáng làm vợ chồng mà lại phạm lễ để tìm lấy nhau.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

mễ: dáng nước đầy tràn.
diễu: tiếng chim trĩ mái kêu.
quỷ (đọc cửu cho hợp vận): đầu trục bánh xe.

Hai giống loài chim bay gọi là thư hùng (trống mái), hai giống loài thú chạy gọi là tẫn mẫu (cái đực).

Vượt qua chỗ nước đầy mà đi bằng xe thì đầu trục bánh xe phải ướt, chim trĩ mái kêu lên để tìm chim trĩ trống thì đều là lẽ thường vậy. Nay vượt qua chỗ nước đầy mà nói là chẳng ướt đầu trục bánh xe, chim trĩ kêu lên để tìm con thú đực, chớ chẩng phải tìm chim trĩ trống, đều là để so sánh với kẻ dâm loạn, không tính đến lễ nghĩa, đã chẳng vừa đôi phải lứa mà lại cố ý phạm lễ để tìm lấy nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bến sang sông thuỷ triều đầy rộng.
Trĩ mái kêu trĩ trống sum vầy.
Trục không ướt chỗ nước đầy.
Trĩ tìm thú đực để gầy ái ân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú giải của Tạ Quang Phát

THI KINH THẬP TAM KINH CHÚ SỚ - Nàng Di Khương quá dâm dật, lấy sắc đẹp, lời êm cám dỗ Tuyên Công, là con trai của chồng, khiến Tuyên Công phạm lễ nghĩa và quen nết dâm bôn phạm thượng.
Vượt qua chỗ nước đầy mà bảo rằng không ướt đầu trục bánh xe là nói nàng Di Khương dâm đãng đã phạm lễ giáo mà không tự biết.
Chim trĩ mái kêu để cầu con thú đực, chớ chẳng phải cầu con chim trống, là nói nàng Di Khương dâm đãng, kiếm chồng chẳng phải bậc đáng làm chồng, loạn luân cám dỗ con chồng để lấy nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chỗ đi qua nước sông đầy,
Kêu lên trĩ mái tìm đây bạn tình.
Nước đầy xe chẳng ướt mình,
Phạm điều lễ nghĩa, vô minh đạo đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời