Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 02:20

碩鼠 3

碩鼠、碩鼠,
無食我苗!
三歲貫女,
莫我肯勞。
逝將去女,
適彼樂郊。
樂郊、樂郊,
誰之永號。

 

Thạc thử 3

Thạc thử, thạc thử!
Vô thực ngã mao (miêu).
Tam tuế quán nhữ,
Mạc ngã khẳng lao.
Thệ tương khứ nhữ,
Thích bỉ lạc giao.
Lạc giao, lạc giao,
Thuỳ chi vĩnh hào?

 

Dịch nghĩa

Con chuột to! Con chuột to!
Chớ ăn mạ lúa của ta.
Ba năm ta đã quen cái thói này của mày rồi.
Mày chẳng hề biết đến nỗi khổ nhọc của ta.
Ta sẽ đi và bỏ mày.
Để đến một nơi an vui kia,
Một nơi an vui, một nơi an vui.
Lại phỉ vì ai mà gào than mãi?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!
Mạ ta đừng ăn tới mảy may.
Ba năm ta biết thói mày,
Chẳng hề biết nỗi đoạ đầy của ta.
Nên đành pảhi lánh xa mày hẳn,
Đến một nơi phẳng lặng yên vui.
Nơi an lạc, chốn thảnh thơi,
Vì ai ta sẽ ngậm ngùi gào than ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chuột cống hỡi, hỡi bầy chuột cống,
Thôi thôi đừng ăn lúa giống của ta.
Ba thu cố nhịn cho qua,
Nhưng bây nào biết ai là gian lao.
Bây đã thế, ta sao cũng bỏ,
Bỏ chúng bây đi ở chốn xa.
Chốn xa vui thú chan hoà,
Cũng là thở vắn với là than dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột to ơi hỡi chuột ơi!
Chớ ăn mạ lúa trên đồi của ta.
Ba năm quen thói mày xa,
Mày không hề biết nổi ta nhọc nhằn.
Ta đi sẽ bỏ mày chăng?
Để qua một chốn bình an vui vầy,
Một nơi an hưởng vui đầy,
Vì ai mà phải tháng ngày gào than?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời