14/04/2024 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạc thử 3
碩鼠 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:20

 

Nguyên tác

碩鼠、碩鼠,
無食我苗!
三歲貫女,
莫我肯勞。
逝將去女,
適彼樂郊。
樂郊、樂郊,
誰之永號。

Phiên âm

Thạc thử, thạc thử!
Vô thực ngã mao (miêu).
Tam tuế quán nhữ,
Mạc ngã khẳng lao.
Thệ tương khứ nhữ,
Thích bỉ lạc giao.
Lạc giao, lạc giao,
Thuỳ chi vĩnh hào?

Dịch nghĩa

Con chuột to! Con chuột to!
Chớ ăn mạ lúa của ta.
Ba năm ta đã quen cái thói này của mày rồi.
Mày chẳng hề biết đến nỗi khổ nhọc của ta.
Ta sẽ đi và bỏ mày.
Để đến một nơi an vui kia,
Một nơi an vui, một nơi an vui.
Lại phỉ vì ai mà gào than mãi?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chuột to hỡi! Chuột to kia hỡi!
Mạ ta đừng ăn tới mảy may.
Ba năm ta biết thói mày,
Chẳng hề biết nỗi đoạ đầy của ta.
Nên đành pảhi lánh xa mày hẳn,
Đến một nơi phẳng lặng yên vui.
Nơi an lạc, chốn thảnh thơi,
Vì ai ta sẽ ngậm ngùi gào than ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thạc thử 3