Chưa có đánh giá nào
12 bài thơ
Tạo ngày 05/10/2005 13:58 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:47 bởi Vanachi
Cối là tên nước Cối. Nước Cối là vùng đất của ông Chúc Dung họ Cao Tân, làm quan hoả chính ở, theo sách Vũ Cống ở phía Bắc núi Ngoại Thương, thuộc Dự Châu, ở phía nam có cái đầm Huỳnh Ba (Huỳnh TRạch), ở trong khoảng sông Trân, sông Vĩ.

Vua nước Cối họ Vân, là dòng dõi con cái của Chúc Dung. Khi nhà Chu suy, bị Trịnh Hoàn Công tiêu diệt, vua nước Cối phải dời nước đi.

Nay Trịnh Châu tức là đất nước Cối.

Tô Thị cho là thơ Cối Phong đều do nước Trịnh làm ra cả, cũng như thơ nước Bội, nước Dung đều do nước Vệ, chưa biết đúng hay không.