Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:45

匪風 1

匪風發兮,
匪車偈兮。
顧瞻周道,
中心怛兮。

 

Phỉ phong 1

Phỉ phong phiết (phát) hề!
Phỉ xa kiệt hề!
Cố chiêm Chu đạo,
Trung tâm điết (đát) hề!

 

Dịch nghĩa

Chẳng phải gió thổi cất lên,
Chẳng phải xe chạy vút đi,
Mà riêng ngoái lại con đường đi về nhà Chu (Châu),
Trong lòng bi thương (khi nhớ đến nhà Chu suy đồi tàn tạ).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phát (đọc phiết cho hợp vận): dáng thổi cất lên.
kiệt: dáng chạy nhanh.
Chu đạo: còn đường đi về nhà Chu.
đái (đọc điết cho hợp vận): bi thương.

Nhà Chu suy vi, người hiền tài buồn mà làm bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng phải gió ào ào thổi dậy,
Chẳng phải xe vút chạy lướt mau.
Ngoái nhìn đường dẫn sang Châu,
Trong lòng luống những sầu đau ngùi ngùi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chẳng phải gió ào ào thổi dậy,
Chẳng phải xe vút chạy lướt mau.
Ngoái nhìn đường dẫn sang Châu,
Trong lòng luống những sầu đau ngùi ngùi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phải đâu gió thổi cất lên,
Chẳng là xe chạy vút liền đi xa.
Về Chu ngoái lại đường qua,
Lòng bi thương nhớ đến nhà Chu suy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đâu luồng gió mạnh
Đâu chuyến xe nhanh
Đường Chu ngắm cảnh
Thương xót bao tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời