09/08/2022 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỉ phong 1
匪風 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:45

 

Nguyên tác

匪風發兮,
匪車偈兮。
顧瞻周道,
中心怛兮。

Phiên âm

Phỉ phong phiết (phát) hề!
Phỉ xa kiệt hề!
Cố chiêm Chu đạo,
Trung tâm điết (đát) hề!

Dịch nghĩa

Chẳng phải gió thổi cất lên,
Chẳng phải xe chạy vút đi,
Mà riêng ngoái lại con đường đi về nhà Chu (Châu),
Trong lòng bi thương (khi nhớ đến nhà Chu suy đồi tàn tạ).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng phải gió ào ào thổi dậy,
Chẳng phải xe vút chạy lướt mau.
Ngoái nhìn đường dẫn sang Châu,
Trong lòng luống những sầu đau ngùi ngùi!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phát (đọc phiết cho hợp vận): dáng thổi cất lên.
kiệt: dáng chạy nhanh.
Chu đạo: còn đường đi về nhà Chu.
đái (đọc điết cho hợp vận): bi thương.

Nhà Chu suy vi, người hiền tài buồn mà làm bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phỉ phong 1