Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:46

匪風 2

匪風飄兮,
匪車嘌兮。
顧瞻周道,
中心吊兮。

 

Phỉ phong 2

Phỉ phong phiếu (phiêu) hề!
Phỉ xa phiếu (phiêu) hề!
Cố chiêm Chu đạo,
Trung tâm điếu hề!

 

Dịch nghĩa

Chẳng phải gió thổi cuốn vòng,
Chẳng phải xe chạy rung động,
Mà riêng ngoái lại con đường đi về nhà Chu (Châu),
Lòng ta bi thương khi nhớ đến nhà Chu suy đồi tàn tạ.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phiêu (đọc phiếu cho hợp vận): gió thổi cuốn vòng.
phiêu (câu thứ II, đọc phiếu cho hợp vận): dáng lay động không yên.
điếu: cũng là bi thương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chẳng phải gió cuộc tròn vút thổi,
Chẳng phải xe lướt tới chuyển rung.
Đường sang Châu chợt ngoái trông,
Ngùi ngùi luống những động lòng bi thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chẳng phải gió cuộn tròn vút thổi,
Chẳng phải xe lướt tới chuyển rung.
Đường sang Châu, chợt ngoái trông,
Ngùi ngùi luống những động lòng bi thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phải đâu gió thổi cuốn vòng,
Chẳng là xe chạy động rung cửa nhà.
Về Chu ngoái lại đường xa,
Nhà Chu nhớ đến lòng ta thương sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đâu làn gió nổi
Đâu tiếng xe rung
Đường về Chu dõi
Lòng mãi nhớ nhung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời