11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:23

擊鼓 3

爰居爰處?
爰喪其馬?
于以求之?
于林之下。

 

Kích cổ 3

Viên cư viên xử,
Viên táng kỳ mã.
Vu dĩ cầu chi,
Vu lâm chi hạ.

 

Dịch nghĩa

Dừng lại nơi đó, ở lại nơi đó,
Chết mất ngựa ở nơi đó.
Để tìm kiếm nó,
Thì tìm ở trong rừng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

viên: nơi ở.

Dừng lại ở nơi đó, ở lại nơi đó, mất ngựa ở nơi đó. Có tìm nó thì ở trong rừng. Bấy nhiêu lời đủ thấy rõ người lính này đã thất lạc hàng ngũ không còn ý chí chiến đấu nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tại nơi ấy mà dừng ở lại.
Chiến mã cùng nơi ấy mà mất đi.
Kiếm tìm mà đến mấy khi,
Ở trong rừng núi thì tìm được ngay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đó là nơi ở nơi dừng,
Là nơi ngựa chiến đã từng chết đây.
Để tìm kiếm nó hôm nay,
Thì tìm nó sẽ có ngay trong rừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời