19/08/2022 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kích cổ 3
擊鼓 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:23

 

Nguyên tác

爰居爰處?
爰喪其馬?
于以求之?
于林之下。

Phiên âm

Viên cư viên xử,
Viên táng kỳ mã.
Vu dĩ cầu chi,
Vu lâm chi hạ.

Dịch nghĩa

Dừng lại nơi đó, ở lại nơi đó,
Chết mất ngựa ở nơi đó.
Để tìm kiếm nó,
Thì tìm ở trong rừng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tại nơi ấy mà dừng ở lại.
Chiến mã cùng nơi ấy mà mất đi.
Kiếm tìm mà đến mấy khi,
Ở trong rừng núi thì tìm được ngay.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

viên: nơi ở.

Dừng lại ở nơi đó, ở lại nơi đó, mất ngựa ở nơi đó. Có tìm nó thì ở trong rừng. Bấy nhiêu lời đủ thấy rõ người lính này đã thất lạc hàng ngũ không còn ý chí chiến đấu nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Kích cổ 3