Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 02:16

伐檀 3

坎坎伐輪兮,
寘之河之漘兮,
河水清且淪猗。
不稼不穡,
胡取禾三百囷兮?
不狩不獵,
胡瞻爾庭有縣鶉兮?
彼君子兮,
不素飧兮?

 

Phạt đàn 3

Khảm khảm phạt luân hề!
Chí chi hà chi thần hề!
Hà thuỷ thanh thả luân y!
Bất giá bất sắc,
Hà thủ hoà tam bách khuân hề ?
Bất thú bất liệp,
Hồ chiêm nhĩ đình hữu huyền thuần hề ?
Bỉ quân tử hề!
Bất tố tuân (tôn) hề!

 

Dịch nghĩa

Tiếng đốn cây để làm bánh xe nghe khảm khảm,
Rồi đặt cây ấy ở bên bờ nước.
Nước sông trong mà lại gợn xoáy.
Không cấy không gặt.
Sao lại lấy được lúa ba trăm bồ ?
Không đi săn đi bắn,
Sao lại thấy trong sân nhà anh có treo con chim cút ?
Người quân tử kia,
Không thể ngồi không mà ăn.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

luân: bánh xe. Đốn cây để làm bánh xe.
luân: gió nhẹ, nước gợn xoay như bánh xe.
khuân: bồ lúa tròn.
thuần: chim cút, loài chim am.
tôn: ăn đồ chín.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đốn gỗ làm bánh xe vang dậy,
Rồi để yên ở tại bờ sông.
Xoáy tròn nước gợn vắt trong,
Nếu không cấy gặt để lòng lo âu,
Ba trăm bồ lúa đâu mà lấy ?
Chẳng đuổi săn cứ mãi rảnh rang.
Sâu sao treo cút sẵn sàng ?
Người quân tử chẳng hề màng ăn không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Choang choang đẽo bánh xe,
Đẽo rồi đem để rõ kề mép sông.
Sông kia nước chảy trong trong,
Lăn tăn làn nước thuận giòng chảy xuôi.
Cấy không mà gặt cũng lơi,
Cớ sao vựa thóc đến vài ba trăm.
Bắn không mà cũng chẳng săn,
Cớ sao cun cút trong sân treo đầy.
Chàng kia quân tử bấy nay,
Lẽ đâu suốt tháng suốt ngày ăn không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đốn cây làm bánh xe đây,
Rồi cây ấy đặt bên nầy bờ sông.
Nước sông gợn xoáy mà trong,
Cấy không mà gặt cũng không có rồi.
Lấy sao được lúa trăm bồ?
Không đi săn bắn không ngờ chim treo.
Trong sân quân tử nhà nghèo,
Ngồi không không thể ai theo giúp mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời