Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 22:19

雞鳴 1

「雞既鳴矣,
朝既盈矣。」
「匪雞則鳴,
蒼蠅之聲。」

 

Kê minh 1

Kê ký minh hĩ.
Triều ký doanh hĩ.
Phỉ kê tắc minh,
Thương nhăng chi thanh.

 

Dịch nghĩa

Gà đã gáy rồi,
Triều thần đã đầy đủ rồi.
Nhưng sự thật chẳng phải gà gáy,
Mà là tiếng của ruồi xanh bay vo vo.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Nói người hiền phi ngày xưa hầu ở bên vua, cho đến lúc gần sáng, liều tâu với vua rằng: gà đã gáy rồi, các bầy tôi trong triều đã đầy đủ. Vì muốn vua dậy sớm để ra triều. Nhưng thật là chẳng phải gà gáy, lại là tiếng ruồi xanh bay. Vì là bà hiền phi đương lúc dậy sớm, lòng thường sợ trễ, cho nên nghe tiếng giống nhau mà nhận là thật (nghe tiếng ruồi mà nhận là tiếng gà). Nếu chẳng phải lòng nàng lo sợ e dè để khỏi phải lâm vào con đường dật dục, thì làm sao lại được như thế? Cho nên nhà thơ kể lại sự tình ấy mà khen tặng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đã vọng sang tiếng gà gáy vội,
Quần thần đều tụ hội đầy trào.
Thật thì gà có gáy đâu,
Tiếng ruồi xanh đã thi nhau bay cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Tiếng gà đã giục canh tàn,
Triều đình đã đủ bá quan trong ngoài.
Nhưng không, gà chửa gáy mai,
Đó là tiếng cánh của loài ruồi xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng gà đã gáy canh tàn,
Triều đình đầy đủ trăm quan tụ hồi.
Nhưng không gà gáy vừa rồi,
Vo vo là tiếng của ruồi xanh bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời