Thỏ thoát lưới thung dung tinh quái,
Trĩ thẳng ngay lưới đã mắc rồi.
Ban đầu ta sống cuộc đời.
Không dùng chinh chiến khắp nơi thanh bình.
Sống đoạn cuối đời mình cho dứt
Gặp trăm điều hung rất khắt khe.
Mong nằm ngủ mãi chẳng nghe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.