23/05/2024 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thố viên 3
兔爰 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:24

 

Nguyên tác

有兔爰爰,
雉離于罿。
我生之初,
尚無庸;
我生之後,
逢此百兇。
尚寐無聰!

Phiên âm

Hữu thố viên viên
Trĩ lệ vu xung.
Ngã sinh chi sơ,
Thượng vô dung.
Ngã sinh chi hậu,
Phùng thử bách hung.
Thượng mỵ vô thông.

Dịch nghĩa

Có con thỏ (vì giảo quyệt, thoát khỏi lưới) thung dung thư thả.
Con chim trĩ (vì chính trực) mắc vào lưới.
Đầu đời của ta sống.
Thì không dùng đến đao binh chinh phạt.
Cuối cuộc đời ta sống,
Thì gặp (lúc biến loạn) trăm việc hung dữ.
(Ta chẳng làm sao được) chỉ mong ngủ yên không nghe gì hết.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Thỏ thoát lưới thung dung tinh quái,
Trĩ thẳng ngay lưới đã mắc rồi.
Ban đầu ta sống cuộc đời.
Không dùng chinh chiến khắp nơi thanh bình.
Sống đoạn cuối đời mình cho dứt
Gặp trăm điều hung rất khắt khe.
Mong nằm ngủ mãi chẳng nghe.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

xung: cái lưới, để bắt thỏ, hoặc nói là giăng lưới ở trên xe để bắt.
dung: dùng.
thông: nghe. Không nghe gì cả thì là chết đi thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thố viên 3