Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:04

蟋蟀 3

蟋蟀在堂,
役車其休。
今我不樂,
日月其慆。
無已大康,
職思其憂。
好樂無荒,
良士休休。

 

Tất suất 3

Tất suất tại đường,
Dịch xa kỳ hưu.
Kim ngã bất lạc,
Nhật nguyệt kỳ đầu (thao).
Vô dĩ thái khang,
Chức tư kỳ ưu.
Háo lạc vô hoang,
Lương sĩ hưu hưu.

 

Dịch nghĩa

Con dế đã kêu ở trên nhà,
Xe chở đồ đã nghỉ (xe chở đồ đã nghỉ thì công việc đã xong).
Nay nếu ta không vui chơi,
Ngày tháng sẽ trôi đi.
Chớ quá vui chơi,
Chủ yếu là phải nghĩ đến những việc đáng lo.
Tuy là ham vui nhưng không được hoang phế.
Như kẻ sĩ đứng đắn kia Được an nàh vì có tiết độ.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

dịch xa: xe chở đồ đi để làm việc. Người thường dân thì đi làm ăn xa, năm sắp hết thì mọi công việc đều nghỉ.
thao (đọc đầu): đi qua.
hưu hưu: dáng an nhàn vui chơi mà có tiết độ, không đến nỗi hoang dâm, cho nên được an nhàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên nhà tiếng dế kêu ra rả,
Xe chở đồ bỗng đã nghỉ ngơi.
Hôm nay ta chẳng vui chơi.
Không dừng thắm thoắt lướt trôi tháng ngày.
Vui chơi chớ miệt mài quá độ,
Việc đáng lo thì cố tình xong.
Ham vui, hoang phế thì không,
Như người tiết độ một lòng kiên trinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Con dế mà ở trong nhà,
Rảnh rang công việc xe ta cũng nhàn.
Giờ đây mà chẳng hân hoan,
Quang âm trôi chảy há van được nào.
Nhưng dù hoan lạc tiêu dao,
Nỗi niềm lo lắng chớ xao lãng lòng.
Vui chơi nhưng chớ buông lung,
Người ngoan tư cách thung dung mới là.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dế kêu đã ở trên nhà,
Xe đồ đã nghỉ việc ta xong rồi.
Nay ta không được vui chơi,
Tháng ngày sẽ mãi dần trôi mau già.
Vui chơi chớ quá sa đà,
Nhất là phải nghĩ việc nhà đáng lo.
Ham vui không được xô bồ,
Được như kẻ sĩ giữ cho quân bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời