Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:02

車鄰 2

阪有漆,
隰有栗。
既見君子,
并坐鼓瑟。
今者不樂,
逝者其耋。

 

Xa lân 2

Phản hữu tất,
Thấp hữu lật.
Ký kiến quân tử,
Tịnh toạ cổ sắt.
Kim giả bất lạc,
Thệ giả kỳ đật (điệt).

 

Dịch nghĩa

Bờ dốc núi có cây sơn,
Chỗ thấp có cây lật.
Đã gặp được vua,
Thì cùng ngồi chung mà đánh đàn sắt.
Nếu nay mà không vui lòng (không làm quan cho Tần)
Thì người bỏ đi (để tìm triều đình nước khác) sẽ già mua mà thôi (cũng chưa gặp triều đình mà vua tôi thân mật như thế).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

điệt (đọc đật cho hợp vận): già 80 tuổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây sơn đều lên nơi triều dốc,
Dưới thấp thì lật mọc tốt tươi.
Đến khi gặp được vua rồi,
Du dương đàn sắt đều ngồi gẩy chung.
Nếu nay chẳng vui lòng hợp tác,
Đến già tìm triều khác dễ bằng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cây sơn kia mọc lưng đồi,
Còn như cây lật ưa nơi đồng lầy.
Công hầu đã giáp mặt này,
Đàn ca trống phách vui vầy cùng nhau.
Hưởng đời nên hưởng cho mau,
Quang âm thấm thoát bạc đầu đến nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dốc bờ núi có cây sơn,
Chỗ nào cây lật mọc thường thấp hơn.
Gặp vua đã được thấy thường,
Sắt cầm ngồi đánh tơ vương tiếng đàn.
Theo Tần nếu chẳng làm quan,
Đến già khó gặp vua hàng thân dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời