31/03/2023 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa lân 2
車鄰 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:02

 

Nguyên tác

阪有漆,
隰有栗。
既見君子,
并坐鼓瑟。
今者不樂,
逝者其耋。

Phiên âm

Phản hữu tất,
Thấp hữu lật.
Ký kiến quân tử,
Tịnh toạ cổ sắt.
Kim giả bất lạc,
Thệ giả kỳ đật (điệt).

Dịch nghĩa

Bờ dốc núi có cây sơn,
Chỗ thấp có cây lật.
Đã gặp được vua,
Thì cùng ngồi chung mà đánh đàn sắt.
Nếu nay mà không vui lòng (không làm quan cho Tần)
Thì người bỏ đi (để tìm triều đình nước khác) sẽ già mua mà thôi (cũng chưa gặp triều đình mà vua tôi thân mật như thế).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cây sơn đều lên nơi triều dốc,
Dưới thấp thì lật mọc tốt tươi.
Đến khi gặp được vua rồi,
Du dương đàn sắt đều ngồi gẩy chung.
Nếu nay chẳng vui lòng hợp tác,
Đến già tìm triều khác dễ bằng ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

điệt (đọc đật cho hợp vận): già 80 tuổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa lân 2