24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 22:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/09/2005 22:47

甘棠 1

蔽芾甘棠,
勿翦勿伐,
召伯所茇。

 

Cam đường 1

Tế phế cam đường
Vật tiễn vật phạt.
Thiệu Bá sở bạt.

 

Dịch nghĩa

Cây cam đường un tùm,
Chớ xén chớ chặt
Vì là nơi ông Thiệu Bá ở đấy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tế phế: dáng rườm rà, thịnh nhiều.
cam đường: cây đỗ lê, thứ trắng là cam đường, thứ đỏ là đỗ lê.
tiễn: cắt hớt cành lá.
phạt: chặt thân cây.
Bá: Phương Bá (Thiệu Bá).
bạt: nhà để dừng nghỉ giữa vùng cây cỏ.

Ông Thiệu Bá đi khắp nước phương nam để truyền bá việc đức chính của Văn Vương, có khi ở dưới cây cam đường. Về sau, người ta nhớ đến công đức của Thiệu Bá, thương mến cây cam đường ấy mà không nỡ làm cho nó bị thương tổn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cam đường xanh tốt rườm rà.
Chớ nên xén cắt cùng là chặt cây.
Vì nơi Thiệu Bá ở đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây cam đường mọc un tùm,
Chớ nên cắt xén những lùm cây tươi.
Vì ông Thiệu Bá ở nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời