01/04/2023 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cam đường 1
甘棠 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:46

 

Nguyên tác

蔽芾甘棠,
勿翦勿伐,
召伯所茇。

Phiên âm

Tế phế cam đường
Vật tiễn vật phạt.
Thiệu Bá sở bạt.

Dịch nghĩa

Cây cam đường un tùm,
Chớ xén chớ chặt
Vì là nơi ông Thiệu Bá ở đấy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cam đường xanh tốt rườm rà.
Chớ nên xén cắt cùng là chặt cây.
Vì nơi Thiệu Bá ở đây.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tế phế: dáng rườm rà, thịnh nhiều.
cam đường: cây đỗ lê, thứ trắng là cam đường, thứ đỏ là đỗ lê.
tiễn: cắt hớt cành lá.
phạt: chặt thân cây.
Bá: Phương Bá (Thiệu Bá).
bạt: nhà để dừng nghỉ giữa vùng cây cỏ.

Ông Thiệu Bá đi khắp nước phương nam để truyền bá việc đức chính của Văn Vương, có khi ở dưới cây cam đường. Về sau, người ta nhớ đến công đức của Thiệu Bá, thương mến cây cam đường ấy mà không nỡ làm cho nó bị thương tổn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cam đường 1