Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:40

叔于田 3

叔適野,
巷無服馬。
豈無服馬?
不如叔也,
洵美且武。

 

Thúc vu điền 3

Thúc thích thử (dã),
Hạng vô phục mỗ (mã).
Khỉ vô phục mỗ (mã) ?
Bất như Thúc dã,
Tuân mỹ thả vũ.

 

Dịch nghĩa

Cung Thúc Đoạn đi ra ngoài đồng nội xa xa,
Lối ngõ trong làng như không có người cỡi ngựa (vì vắng Thái Thúc thì không ai muốn đi chơi).
Há thật là không có người cỡi ngựa ?
(Có người cỡi ngựa) nhưng không bằng Cung Thúc Đoạn,
Là người thật đẹp lại có uy vũ.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thích: đi.
dã (thử): ngoài đồng nội xa xôi (ngoài ấp là giao, ngoài giao là dã).
phục: cỡi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đồng xa Thúc Đoạn vui chân,
Ngõ làng cỡi ngựa xa gần chẳng ai.
Há không người cỡi thế này ?
Người như Thúc Đoạn nào ai sánh bì.
Người xinh đẹp lại vũ uy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Chàng qua nội không ai cưỡi ngựa,
Há không người biết ngựa đâu mà;
Nhưng mà chàng Thúc khác xa,
Chàng vừa tốt đẹp lại là mạnh hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồng xa Cung Thúc đi ra,
Ngõ làng không ngựa từ xa vắng người.
Há không cỡi ngựa sang chơi?
Có người cỡi ngựa không đời bằng ông,
Là người quả thật đẹp lòng,
Lại thêm uy vũ nhiều người mến thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời