23/03/2023 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thúc vu điền 3
叔于田 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:40

 

Nguyên tác

叔適野,
巷無服馬。
豈無服馬?
不如叔也,
洵美且武。

Phiên âm

Thúc thích thử (dã),
Hạng vô phục mỗ (mã).
Khỉ vô phục mỗ (mã) ?
Bất như Thúc dã,
Tuân mỹ thả vũ.

Dịch nghĩa

Cung Thúc Đoạn đi ra ngoài đồng nội xa xa,
Lối ngõ trong làng như không có người cỡi ngựa (vì vắng Thái Thúc thì không ai muốn đi chơi).
Há thật là không có người cỡi ngựa ?
(Có người cỡi ngựa) nhưng không bằng Cung Thúc Đoạn,
Là người thật đẹp lại có uy vũ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đồng xa Thúc Đoạn vui chân,
Ngõ làng cỡi ngựa xa gần chẳng ai.
Há không người cỡi thế này ?
Người như Thúc Đoạn nào ai sánh bì.
Người xinh đẹp lại vũ uy.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thích: đi.
dã (thử): ngoài đồng nội xa xôi (ngoài ấp là giao, ngoài giao là dã).
phục: cỡi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thúc vu điền 3