Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:46

渭陽 2

我送舅氏,
悠悠我思。
何以贈之?
瓊瑰玉佩。

 

Vị Dương 2

Ngã tống cữu thị,
Du du ngã ti (tư).
Hà dĩ tặng chi ?
Quỳnh quy (khôi) ngọc bị (bội).

 

Dịch nghĩa

Ta đưa tiễn cậu ta,
Ta nhớ tưởng xa xôi.
Lấy gì mà tặng cho cậu ta ?
Lấy xâu ngọc để đeo có thứ đá quỳnh khôi mà tặng vậy.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

du du: xa xôi, bài tự ở sách Mao Thi cho là lúc mẹ của Khang Công, bà Mục Cơ (vợ của Tần Mục Công) đã chết. Cho nên Khang Công đưa tiễn người cậu mà nhớ tưởng đến mẹ đã không còn. Hoặc nói rằng, bà Mục Cơ, mẹ của Khang Công chết vào lúc nào không thể khảo cứu được, đây chỉ là tiễn biệt cậu mà nhớ tưởng vậy thôi.
quỳnh khôi (đọc quy): thứ đá đẹp kém hơn ngọc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Tiễn đưa người cậu đi ra,
Xa xôi tưởng nhớ lòng ta rạt rào.
Lấy gì dùng để tặng trao ?
Quỳnh khôi ngọc quý một xâu tặng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cậu đi quyến luyến ta đưa,
Nỗi riêng riêng những ngẩn ngơ bùi ngùi.
Lấy gì kỷ niệm chia phôi,
Xin đem ngọc bội, quỳnh khôi tặng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta đưa tiễn biệt cậu ta,
Xa xôi tưởng nhớ mẹ ta thuở nào.
Lấy gì tặng cậu tiễn chào?
Quỳnh khôi xâu ngọc đeo vào tặng thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời