Ở phương đông mống đà hiện rõ,
Chẳng ai còn dám trỏ làm chi.
Phận làm con gái gả đi,
Anh em cha mẹ biệt ly phải đành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.