29/05/2022 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đế đống 1
蝃蝀 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:52

 

Nguyên tác

蝃蝀在東,
莫之敢指。
女子有行,
遠父母兄弟。

Phiên âm

Đế đống tại đông,
Mạc chi cảm chỉ.
Nữ tử hữu hành,
Viễn phụ mẫu huynh đệ.

Dịch nghĩa

Cái mống hiện lên ở phương đông,
Chẳng ai dám chỉ trỏ vào cái mống ấy.
Người con gái đã có tục gả đi theo chồng,
Phải xa cả cha mẹ anh em (thì còn lo gì chẳng được lấy chồng mà phải đi càn theo người ta làm nên việc dâm bôn xấu xa để không ai dám nói đến, cũng như cái mống là dâm khí của trời đất, chẳng ai dám chỉ trỏ vào).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ở phương đông mống đà hiện rõ,
Chẳng ai còn dám trỏ làm chi.
Phận làm con gái gả đi,
Anh em cha mẹ biệt ly phải đành.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

đế đống: mống cầu vồng. Mặt trời và mưa giáo tiếp nhau, hốt nhiên thành cái mống, dường như có loại huyết khí, lại là khí âm dương không đáng giao hợp mà lại giao hợp với nhau, nghi là khí dâm loạn của trời đất. Tại phương đông là mống buổi chiều, mống tuỳ theo ánh sáng mặt trời chiếu, cho nên buổi sớm thì ở phương tây, buổi chiều thì ở phương đông.

Đây là bài thơ châm biếm thói dâm bôn. Nói rằng mống ở phương đông mà người ta không dám chỉ trỏ vào, để so sánh với việc xấu xa dâm bôn mà người ta không thể nói ra được. Huống chi người con gái phải đi theo chồng, lại phải xa cả cha mẹ, anh em, thì há lại có thể chẳng đoái nghĩ đến việc đó mà đi càn theo người ta hay sao ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đế đống 1