Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:43

有杕之杜 2

有杕之杜,
生于道周。
彼君子兮,
噬肯來遊。
中心好之,
曷飲食之?

 

Hữu đệ chi đỗ 2

Hữu đệ chi đỗ
Sinh vu đạo chu.
Bỉ quân tử hề!
Thệ khẳng lai du ?
Trung tâm háo chi,
Hạt ấm tự chi ?

 

Dịch nghĩa

Có cây đỗ lẻ loi một mình,
Mọc ở khúc quanh của con đường.
Những bực quân tửa kia ôi!
Há lại chịu đến dạo chơi ?
Trong lòng ta cứ ưa thích những bực quân tử ấy.
Làm sao ta được nuôi dưỡng cho ăn cho uống những bực quân tử ấy ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

chu: khúc quanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây đỗ lẻ loi một gốc,
Bên đường quanh đã mọc lên rồi.
Này trang quân tử những người,
Ưng chăng chịu đến dạo chơi chung cùng ?
Nhưng ta cứ một lòng yêu mãi,
Cho uống ăn hậu đãi tận tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cây lê nó mọc một mình,
Khúc quanh đường cái nó giành nó lên.
Chàng kia quân tử khá khen,
Cùng ta những muốn làm quen đi về.
Lòng riêng riêng những yêu vì,
Nhưng còn cơm nước khó mà ta kham!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình cây đỗ lẻ loi,
Mọc ra ở khúc quanh co con đường.
Những người quân tử phi thường!
Há mà lại chịu đến phương dạo đồng?
Ta ưa quân tử trong lòng.
Làm sao nuôi dưỡng cho xong các người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời