13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/04/2010 23:38

野有死麇 1

野有死麇,
白茅包之。
有女懷春,
吉士誘之。

 

Dã hữu tử khuân 1

Dã hữu tử khuân,
Bạch mao bao chi.
Hữu nữ hoài xuân,
Cát sĩ dụ chi.

 

Dịch nghĩa

Ngoài đồng nội có con chương chết,
Chàng trai đẹp bao gói con chương ấy với al1 bạch mao.
Có cô gái đang xuân ôm ấp xuân tình
Thì chàng trai đẹp ấy đem con chương đến dụ dỗ.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

khuân: con chương, thuộc loài nai, không có sừng.
hoài xuân: đương tuổi xuân mà có lòng mơ ước.
cát sĩ: người đẹp trai.

Nước phía nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, con gái đều giữ mình trinh tiết, không bị ô nhục vì những người trai ngang tàng vô lễ. cho nên, nhà thơ nhân những điều đã trông thấy mà khởi hứng đề khen tặng.
Hoặc nói thơ này thuộc phú. Nói rằng người trai đẹp lấy lá bạch mao nói bao thịt con chương đã chết để dụ dỗ con gái đang tuổi xuân ôm ấp xuân tình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngoài đồng có con chương đã chết,
Lá bạch mao gói thịt đem dâng.
Đến cùng cô gái hoài xuân,
Chàng trai trẻ đẹp kết thân dụ nàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dã tử hữu khuân 1

Đầu đề
野有死麇 1
Phiên nhầm: Dã tử hữu khuân 1
Xin xem lại.
Hà Như.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con chương chết ở cánh đồng cao,
Trai gói thịt chương lá bạch mao.
Cô gái xuân tình ôm ấp mộng,
Chàng trai dụ dỗ kết thân vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời