16/08/2022 11:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã hữu tử khuân 1
野有死麇 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:23

 

Nguyên tác

野有死麇,
白茅包之。
有女懷春,
吉士誘之。

Phiên âm

Dã hữu tử khuân,
Bạch mao bao chi.
Hữu nữ hoài xuân,
Cát sĩ dụ chi.

Dịch nghĩa

Ngoài đồng nội có con chương chết,
Chàng trai đẹp bao gói con chương ấy với al1 bạch mao.
Có cô gái đang xuân ôm ấp xuân tình
Thì chàng trai đẹp ấy đem con chương đến dụ dỗ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngoài đồng có con chương đã chết,
Lá bạch mao gói thịt đem dâng.
Đến cùng cô gái hoài xuân,
Chàng trai trẻ đẹp kết thân dụ nàng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

khuân: con chương, thuộc loài nai, không có sừng.
hoài xuân: đương tuổi xuân mà có lòng mơ ước.
cát sĩ: người đẹp trai.

Nước phía nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, con gái đều giữ mình trinh tiết, không bị ô nhục vì những người trai ngang tàng vô lễ. cho nên, nhà thơ nhân những điều đã trông thấy mà khởi hứng đề khen tặng.
Hoặc nói thơ này thuộc phú. Nói rằng người trai đẹp lấy lá bạch mao nói bao thịt con chương đã chết để dụ dỗ con gái đang tuổi xuân ôm ấp xuân tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Dã hữu tử khuân 1