Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:03

車鄰 3

阪有桑,
隰有楊。
既見君子,
并坐鼓簧。
今者不樂,
逝者其亡。

 

Xa lân 3

Phản hữu tang,
Thấp hữu dương.
Ký kiến quân tử,
Tịnh toạ cổ hoàng.
Kim giả bất lạc,
Thệ giả kỳ vương (vong).

 

Dịch nghĩa

Bờ dốc núi thì có cây dâu,
Chỗ thấp thì có cây dương.
Đã gặp được vua,
Thì cùng ngồi chung mà thổi sáo.
Nếu nay mà không vui lòng (không làm quan cho Tần)
Thì người bỏ đi mãi cho đến lúc chết (cũng chưa gặp được triều đình mà vua tôi thân mật như thế).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

hoàng: miếng lưỡi gà trong ống sáo, thổi ống sáo thì miếng lưỡi gà ấy khua động mà phát ra tiếng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nơi bờ núi dâu đà chen gốc,
Dưới thấp thì dương mọc rườm rà.
Đến khi gặp được vua ta
Du dương tiếng sáo ngồi mà thổi chung.
Nếu nay chẳng vui lòng ở lại.
Đến chết mãi đi mãi nào hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Dâu kia mà mọc lưng đồi,
Còn như dương liễu ưa nơi đồng lầy.
Công hầu đã giáp mặt này,
Trống rung, sáo trỗi, vui vầy cùng nhau.
Hưởng đời nên hưởng cho mau,
Phù sinh như thể bóng câu qua vèo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lưng đồi núi có cây dâu,
Nơi sườn núi thấp có đầu cây dương.
Nhà vua đã gặp được thường,
Cùng ngồi thổi sáo tơ vương phím đàn.
Nước Tần mà chẳng làm quan,
Chết đi chưa gặp được hàng minh quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời