01/04/2023 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa lân 3
車鄰 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:03

 

Nguyên tác

阪有桑,
隰有楊。
既見君子,
并坐鼓簧。
今者不樂,
逝者其亡。

Phiên âm

Phản hữu tang,
Thấp hữu dương.
Ký kiến quân tử,
Tịnh toạ cổ hoàng.
Kim giả bất lạc,
Thệ giả kỳ vương (vong).

Dịch nghĩa

Bờ dốc núi thì có cây dâu,
Chỗ thấp thì có cây dương.
Đã gặp được vua,
Thì cùng ngồi chung mà thổi sáo.
Nếu nay mà không vui lòng (không làm quan cho Tần)
Thì người bỏ đi mãi cho đến lúc chết (cũng chưa gặp được triều đình mà vua tôi thân mật như thế).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nơi bờ núi dâu đà chen gốc,
Dưới thấp thì dương mọc rườm rà.
Đến khi gặp được vua ta
Du dương tiếng sáo ngồi mà thổi chung.
Nếu nay chẳng vui lòng ở lại.
Đến chết mãi đi mãi nào hơn.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

hoàng: miếng lưỡi gà trong ống sáo, thổi ống sáo thì miếng lưỡi gà ấy khua động mà phát ra tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa lân 3