Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:30

緇衣 2

緇衣之好兮,
敝,予又改造兮。
適子之館兮,
還,予授子之粲兮。

 

Tri y 2

Tri y chi hảo hề,
Tệ dư hựu cải tạo hề.
Thích tử chi quán hề,
Hoàn dư thụ tử chi xán hề.

 

Dịch nghĩa

Áo đen của ngài mặc rất đẹp tốt,
Hễ rách thì chúng tôi làm cái áo khác để đổi cho ngài.
Ngài lại sắp đến quán xá,
Lúc ngài trở về, chúng tôi sẽ kính tặng một bữa cơm.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

hảo: ý như thích nghi, thích hợp.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo đen ngài mặc đẹp xinh,
Rách thì thay thay mới tinh anh cho ngài.
Ngài sang quán xá hôm nay,
Khi về cơm đã dọn bày kính dâng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Áo đen người đẹp sao đẹp thế,
Nhỡ rách đi ta sẽ thay cho;
Rồi đây ta sẽ qua nhà,
Ta đem gạo trắng làm quà người xơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo đen ngài mặc đẹp tươi,
Rách thì thay mới áo thôi thưa ngài.
Ngài qua quán xá hôm nay,
Lúc về, ngài được tặng ngay cơm dùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Áo đen người mặc tốt tươi
Rách thì tôi sửa lại thôi
Ra quán người làm công việc
Lúc về tôi dọn cơm mời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Áo đen ông mặc tốt tươi
Rách tôi sửa lại một hồi thì xong
Ông ra quán bận việc công
Bữa cơm gạo trắng mời ông lúc về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời