Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:57

候人 2

維鵜在梁,
不濡其翼。
彼其之子,
不稱其服。

 

Hậu nhân 2

Duy tề tại lương,
Bất nhu kỳ dực ?
Bỉ ký chi tử,
Bất xứng kỳ bặc (phục).

 

Dịch nghĩa

Chim bồ nông đậu trên đập,
Có thể nào không ướt cánh được chăng ?
Còn những kẻ (tiểu nhân) kia,
Không xứng đáng với lễ phục quan to của chúng.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đề: giống chim nước ở những nơi đầm dơ, tục gọi là chim đào hà, tức là chim bồ nông, chim thằng bè.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên đập chim bồ nông đậu lại,
Cánh thế nào khỏi phải ướt cùng ?
Tiểu nhân kìa hỡi các ông!
Áo quần đại lễ thật không xứng gì!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bồ nông mà đậu đê cao,
Nó khô đôi cánh, cánh nào cũng khô.
Phường kia tục tử tầm phô,
Tủi cho mũ mãng, nhuốc cho hán hài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bồ nông chim đậu đê cao,
Xảy ra ướt cánh thể nào được chăng?
Còn kia những kẻ tiểu nhân,
Làm sao xứng đáng áo quần quan to.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời